Skip to main content
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

enzymy w nauce i przemyśle

VIII Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle” odbyła się online 22 września 2022 roku.

Celem Wydarzenia była naukowa refleksja nad wynikami badań z zakresu enzymologii, a także analiza i przybliżenie prac przeglądowych. Tematyka Konferencji dotyczyła m.in. stosowania preparatów enzymatycznych w przemyśle, diagnostyce, farmacji czy medycynie. Gośćmi Honorowymi Wydarzenia byli: dr hab. inż. Jakub Zdarta (Politechnika Poznańska), który zaprezentował pracę pt.: „Immobilizowane oksydoreduktazy – potencjalne biokatalizatory w procesach usuwania mikrozanieczyszczeń” oraz dr hab. Anna Pawlik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), która wygłosiła wykład pt.: „Światło jako czynnik modyfikujący wybrane aspekty metabolizmu grzybów”. W Spotkaniu wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy naukowi reprezentujący różne kierunki badawcze.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

dr hab. Anna Pawlik, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

dr hab. inż. Jakub Zdarta, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska;

dr Weronika Goraj, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

dr Justyna Sulej, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorem Konferencji była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.