Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

VII Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle odbyła się 24 lutego 2022 roku w formie online na platformie internetowej ClickMeeting.

Głównym celem wydarzenia była wymiana wiedzy na temat enzymów pomiędzy naukowcami reprezentującymi m.in. nauki przyrodnicze i medyczne. Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące stosowania enzymów zarówno w przemyśle, medycynie, jak i farmacji. Uczestnicy Konferencji w trakcie paneli dyskusyjnych mieli okazję prezentacji własnego dorobku naukowego, dyskusji nad wynikami badań oraz pracami przeglądowymi.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

prof. dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Tytuł wystąpienia: Oksydoreduktazy z bakterii beztlenowych – od katalitycznych badań podstawowych do wdrożeń przemysłowych

dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: Niekowalencyjna regulacja katalitycznej aktywności białek i enzymów, na przykładzie kwaśnej fosfatazy prostatowej (PAP)

Komitet Naukowy:

· dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

· prof. dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

· dr Monika Janeczko, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

· dr inż. Anna Kancelista, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

· dr Marzanna Paździoch-Czochra, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.