Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

24 września 2021 roku formie online odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona osiągnięciom w dziedzinie enzymologii. Organizatorem wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W problematykę Konferencji wprowadzili nas: dr hab. Jakub Drożak (Uniwersytet Warszawski), który przedstawił temat pt.: „Zapomniane enzymy” oraz dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), która zaprezentowała pracę pt.: „Enzymy w produkcji drobiarskiej”. Po każdym wykładzie nastąpiła dyskusja panelowa, podczas której słuchacze wystąpień mogli zadawać pytania Gościom Honorowym.

VI Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle” zgromadziła uczestników reprezentujących różne kierunki, takie jak: biotechnologia, farmacja czy medycyna. Wydarzenie pozwoliło na wymianę aktualnej wiedzy, dyskusję nad poruszaną problematyką, a także integrację środowiska naukowego.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Jakub Drożak, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Anna Antecka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

dr Renata Bancerz, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu