Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

V Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle odbyła się 5 lutego 2021 roku w formie zdalnej. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi reprezentujący różne jednostki naukowe z Polski.

Ideą Konferencji było pogłębienie wiedzy z zakresu enzymologii. Podczas wydarzenia, w trakcie paneli dyskusyjnych, badacze mieli okazję prezentacji własnego dorobku naukowego, dyskusji nad wynikami badań oraz pracami przeglądowymi. Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: prof. dr. hab. Ryszarda Ostaszewskiego oraz dr Justyny Karkowskiej-Kulety, którzy wprowadzili uczestników w tematykę całego spotkania.

GOŚCIE HONOROWI:

Prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Nowe wyzwania w zastosowaniu enzymów do produkcji związków o wysokiej wartości dodanej

dr Justyna Karkowska-Kuleta – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Wielofunkcyjność białek enzymatycznych

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. inż. Janina Kabatc, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr Renata Bancerz, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Justyna Karkowska-Kuleta, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Jolanta Polak, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL