Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

W dniach 14-15 listopada 2015 roku na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”. Celem Konferencji było stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacja najciekawszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie enzymologii. Sympozjum obejmowało praktyczne zastosowanie enzymów w wielu dyscyplinach nauki i gałęziach przemysłu.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:
Prof. dr hab. Wojciech Rode, Mechanizm inhibicji syntazy tymidylanowej przez N4-hydroksy-dCMP w świetle badań krystalograficznych,
Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Otrzymywanie i zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym,
Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska, Allosteryczna kwaśna fosfataza prostatowa: regulacja aktywności, aktywatory homotropowe i inhibitory heterotropowe,
Prof. dr Andrzej Paszczyński, Podwójna ochrona endospor Bacillus pumilus przez katalazy (Dual protection of Bacillus pumilus endospore against H2O2 by manganese catalases).

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
• Śląski Uniwersytet Medyczny,
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Uniwersytet Wrocławski,
• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
• Polskie Towarzystwo Biochemiczne,
• Centrum Nauki Kopernik,
• Polska Federacja Biotechnologii,
• Fundacja na rzecz rozwoju Biotechnologii i Genetyki,
• Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• TVP Lublin,
• Biotechnologia.pl,
• Radio eR,
• Forum Akademickie,
• Radio Lublin.

Organizację Wydarzenia wsparł Sponsor:
A&A BIOTECHNOLOGY

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Wojciech Rode,
• Dr hab. Magdalena Staszczak,
• Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. nadzw. UMCS,
• Prof. dr hab. Barbara Zagdańska,
• Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska,
• Prof. dr hab. Jerzy Rogalski,
• Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. nadzw. UMCS,
• Dr Anna Pawlik,
• Dr Renata Bancerz,
• Dr Justyna Sulej,
• Dr Grzegorz Janusz,
• Dr Marcin Grąz.

Podczas Konferencji każdy z uczestników mógł zaprezentować swoje osiągnięcia w formie wystąpienia ustnego, posteru lub rozdziału w monografii naukowej. Zarówno w sesji wystąpień ustnych, jak i w sesji posterów naukowych Komisja Naukowa wybrała 3 najlepsze prace.

I edycja Konferencji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 80 uczestników z całej Polski. W sympozjum wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Zdjęcia z Konferencji można zobaczyć [tutaj].