Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

17 listopada 2018 roku na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się IV Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 39 osób z 18 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. inż. Ryszarda Ostaszewskiego (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) pt. Czy możemy projektować nowoczesne, wydajne i zrównoważone technologie bez procesów katalizowanych enzymami?. Drugim Gościem Honorowym był dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. (Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach), który przedstawił temat pt. Ekstrakcja nadkrytyczna – stan i trendy rozwojowe. Kolejnym Gościem był dr hab. Grzegorz Janusz (Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który wygłosił mowę na temat transkryptomiki i proteomiki w badaniach nad enzymami.

Następnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące różnych zagadnień związanych z enzymologią, zarówno od strony budowy i mechanizmów działania enzymów, jak i ich zastosowań w przemyśle, medycynie oraz rolnictwie. Konferencję zwieńczyła sesja posterowa oraz dyskusje uczestników na temat zaprezentowanych prac. Wydarzenie przyczyniło się do aktualizacji wiedzy, integracji środowiska naukowego oraz promocji nauki.

Nad obradami czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
• Prof. dr hab. Maria Droba, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie,
• Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
• Dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw., Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
• Dr hab. Maria Rąpała-Kozik, prof. nadzw. UJ, Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
• Dr hab. Magdalena Staszczak, prof. nadzw. UMCS, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. nadzw. UMCS, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. Roman Prażak, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Dr hab. Grzegorz Janusz, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. Magdalena Jaszek, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. n. farm. Anna Belcarz, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• Dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
• Dr hab. Marcin Grąz, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. Benedykt Władyka, Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
• Dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
• Dr Renata Bancerz, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr Małgorzata Kęsik-Brodacka, Zakład Bioinżynierii, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,
• Dr Jolanta Polak, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Polskie Towarzystwo Biochemiczne,
• Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Patronatem Honorowym Wydarzeni objęli:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• Instytut Chemii Organicznej PAN,
• Polska Federacja Biotechnologii.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:
• Portal biotechnologia.pl,
• Portal MedTube,
• Portal e-biotechnologia.pl.