Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

III Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle jest już za nami. W spotkaniu, które miało miejsce 18 listopada 2017 roku, uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski. W tak znakomitym gronie mogliśmy wysłuchać licznych wykładów poruszających zagadnienia związane z enzymologią – zarówno od strony budowy i mechanizmów działania enzymów jak i z ich zastosowań w przemyśle i medycynie.

Gośćmi honorowymi byli:

Pan prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki (Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który wygłosił wykład pt.: „Fosforylacja fotosyntetycznego kompleksu antenowego LHCII: Regulacja przez reorganizację”;

Pan prof. dr hab. Marek Tchórzewski (Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który zaprezentował temat: „Rybosom – allosteryczna nano-maszyna dekodująca informacje genetyczną”.

Konferencja była zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wybrane prace przeglądowe uczestników ubiegłorocznej Konferencji ENZYMOS zostały opublikowane na łamach specjalnego numeru kwartalnika Polskiego Towarzystwa Biochemicznego „Postępy Biochemii” 63(4) (link).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorzy opublikowanego w tym numerze artykułu pt.: „Udział metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju i progresji chorób nowotworowych” – Michał Chojnacki, Adrian Zając i Mateusz Pięt – zostali w 2018 roku laureatami Nagrody im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku “Postępy Biochemii”, przyznawanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Aktualne tematy i wspaniała atmosfera to dobre powody do planowania kolejnej, już czwartej, edycji Konferencji Enzymos.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polska Federacja Biotechnologii
• Polskie Towarzystwo Biochemiczne
• UMCS

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Biotechnologia.pl
• LAB Portal
• Laboratoria.xtech.pl

Organizatorami konferencji byli:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
• Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS