Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ENZYMOS

Enzymy w nauce i przemyśle

W dniach 5-6 listopada 2016 roku w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.
Wydarzenie to miało na celu stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować najciekawsze i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie enzymologii oraz ich praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gałęziach przemysłu.

W Konferencji wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. W ramach udziału w Konferencji uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych w postaci wydanej monografii.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Jan Fiedurek
• Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
• Dr hab. Marta Fiołka
• Dr Maciej Masłyk
• Dr Marcin Grąz
• Dr Grzegorz Janusz

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Biotechnologia.pl
• MEDtube
• Uczelnie.net